Informačný materiál pre obce č. 31 - Triedenie odpadov počas Vianoc (video + článok)

Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov. Jedným z celoslovenských problémov, ktorý počas Vianoc spôsobuje znižovanie úrovne triedenia i následnej recyklácie odpadov, je NESTLÁČANIE OBALOV.  K tejto téme sme pripravili samostatný článok, ktorý si v rôznych formátoch môžete stiahnuť cez nižšie uvedené odkazy, a spracovali sme aj samostatnú reportáž v spolupráci so spevákom a spisovateľom Branislavom Jobusom, ktorú si môžete pozrieť po kliknutí SEM alebo priamo v dolnej časti tejto sekcie.