Informačný materiál pre obce č. 32 - štartujeme seriál SPRÁVNA TREFA

V prvom štvrťroku 2021 pokračujeme v tvorbe vzdelávacích videí na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, kde sme pre rok 2021 spustili nový seriál SPRÁVNA TREFA. Ten bude počas tohto roka postupne vysvetľovať a opakovať pravidlá správneho triedenia všetkých komodít, za ktoré OZV NATUR-PACK nesie zodpovednosť v rámci svojich samospráv. Pôjde o nápojové kartóny, sklo, papier, kovové obaly, plasty, elektrozariadenia, batérie a akumulátory a venovať sa budeme aj odpadom, ktoré po správnosti patria na zberný dvor. Okrem toho pokračujeme v tvorbe vzdelávacích reportáží v spolupráci s portálmi dobrenoviny.sk a odpady-portal.sk, výber reportáží nájdete v nižšej časti tejto podstránky.


Výber reportáží z 1. štvrťroka 2021:

Reportáže s portálom dobrenoviny.sk:

Reportáže s portálom odpady-portal.sk:

  • reportáž o rozšírení vrecového zberu odpadov v Bratislave o tri mestské časti: https://is.gd/seJmnu
  • reportáž o systéme triedeného zberu v Rakúsku ako o inšpirácii pre Slovensko: https://is.gd/qWxHkc
  • reportáž pri príležitosti Svetového dňa recyklácie: https://is.gd/mJK27

Reportáže s Devínskonovoveskou televíziou - serál o správnom triedení odpadov:

Vzdelávacie materiály na stiahnutie