Informačný materiál pre obce č. 33 - reportáže na portáli YouTube a vybraných médiách

V priebehu druhého štvrťroka 2021 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou aj na stiahnutie (PDF). Nájdete v nich naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli, reportáže na portáli dobrenoviny.sk, ciernalabut.sk, teraz.sk, ako aj zostavu vzdelávacích materiálov na tému Elektrozariadenia a Batérie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie. 

V priebehu druhého štvrťroka OZV NATUR-PACK zrealizovala pre partnerské samosprávy, školy a ďalšie subjekty populárno-náučné semináre o triedení a recyklácii odpadov, a to e-školenia pre pedagógov so vzdelávacím portálom Garbage Gobblers a tiež webináre pre učiteľov na motívy knihy „Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila“. V mesiacoch apríl, máj a jún 2021 sme zabezpečili realizáciu spolu 20 online seminárov pre pedagógov. Viac sa o nich dočítate na našej webovej stránke: https://is.gd/B1mWdM.

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) iniciatíva MIESTA PREČ vyhlásila kreatívnu súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK, ako aj pre širokú verejnosť. Iniciatíva Miesta preč je spoločným projektom OZV NATUR-PACK a organizácií Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a Slovakia Going Zero Waste. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na dôležitosť správneho nakladania s odpadom a na jeho vplyv na životné prostredie. O samotnej súťaži a jej víťazoch sa dozviete v novinke na našej stránke: https://is.gd/yV1KK2.

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti 

(výber z reportáží, všetky reportáže nájdete tu: https://bit.ly/3cnZruB):

Reportáže na portáli dobrenoviny.sk

  • Ekologička: Planéte pomôžeme dobrovoľnou skromnosťou. Veci nemusíme vlastniť, dajú sa požičať: https://is.gd/6YWadc

  • Eko, green, natural. Je váš obľúbený výrobok naozaj „zelený“ alebo platíte len za „zelený“ marketing?: https://is.gd/V9LDAp

Reportáže na portáli ciernalabut.sk

Reportáže na portáli teraz.sk

  • V apríli 2021 tím NATUR-PACK začal aktívnu spoluprácu s TASR, ktorej na pravidelnej báze spracováva audiozáznamy o správnom triedení jednotlivých skupín odpadov. Jednotlivé časti seriálu ponúka TASR ako agentúrny obsah slovenským médiám v textovej aj zvukovej podobe. Textové výstupy môže verejnosť sledovať na portáli TASR www.teraz.sk. V prehľadnej podobe ich nájdete na našom NATUR-PACK blogu: https://is.gd/0xNVfS.
     

Vzdelávacie materiály na stiahnutie