Informačný materiál pre obce č. 35 - reportáže na portáli YouTube a vybraných médiách

V štvrtom štvrťroku 2021 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov. Nájdete v nich naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, reportáže na portáli dobrenoviny.sk, ciernalabut.sk, ako aj ďalšie vzdelávacie materiály z oblasti tém elektrozariadení a batérií a akumulátorov.

V mesiacoch október až december OZV NATUR-PACK pokračovala v sérii úspešných webinárov pre pedagógov na motívy knihy „Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila“, ako aj webinára Garbage Gobblers. Viac sa o nich dočítate na našej webovej stránke: https://bit.ly/3zYt3sZ.

YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

(výber z reportáží; všetky reportáže nájdete tu: https://bit.ly/3cnZruB)

Reportáže na portáli dobrenoviny.sk

Reportáže na portáli čierna labuť

Reportáž z YouTube kanála NATUR-PACK klientom

Podcast na tému recyklácie elektroodpadov

Triedenie a recyklácia batérií