Informačný materiál pre obce č. 36 - Aktualizovaná Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

V tomto informačnom materiáli Vám prinášame aktualizovanú a rozšírenú verziu príručky o odpadoch s názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Aktualizáciu tohto najobsiahlejšieho edukatívnemu materiálu o triedení a predchádzaní vzniku odpadov, sme pre samosprávy a verejnosť pripravili v spolupráci s organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) nadväzujúc na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.

Aktualizovaný materiál je pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v našich partnerských obciach stretávame. Materiál je k voľne dispozícii na stiahnutie, voľné šírenie a zdieľanie samosprávami i verejnosťou. 

V týchto dňoch sme spoločne pripravili rozsiahlu (v poradí už 3.) aktualizáciu, ku ktorej sme sa rozhodli aj pre rozsiahle zmeny ktorými v súčasnosti triedenie odpadov na Slovensku prebieha, ako je povinný zber kuchynského odpadu alebo spustenie zálohového systému pre nápojové PET fľaše a plechovky. Alchýmia triedenia komunálneho odpadu je v súčasnosti najkomplexnejšou príručkou o triedení odpadov na Slovensku, ktorá sa venuje triedeniu papiera, plastov, skla, nápojových kartónov, kovov, textilu, ale aj kuchynskému oleju, kompostovaniu a triedeniu kuchynského bioodpadu, batérií a elektroodpadov.

Alchýmia odpadu bude na webových stránkach www.incien.sk a www.naturpack.sk bezplatne k dispozícii na stiahnutie a využitie samosprávam, verejnosti i záujmovým inštitúciám. 

Ďalšie edukatívne a informačné materiály, vrátane reportáží o Alchýmii triedenia komunálneho odpadu  nájdete v informačnom materiáli č. 37 po kliknutí SEM.

Variant C upravený pre mesto Bratislava