Informačný materiál pre obce č. 41 - aktualizovaná Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

V tomto informačnom materiáli Vám prinášame aktualizovanú verziu príručky o odpadoch s názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. K tejto, v poradí už štvrtej aktualizácii sme pristúpili na základe aktualizácie Alchýmie pre mesto Bratislava.

Aktualizáciu tohto najobsiahlejšieho edukatívnemu materiálu o triedení a predchádzaní vzniku odpadov sme pre samosprávy a verejnosť pripravili v spolupráci s organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) nadväzujúc na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.

Aktualizovaný materiál je pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v našich partnerských obciach stretávame. Materiál je k voľne dispozícii na stiahnutie, voľné šírenie a zdieľanie samosprávami i verejnosťou.

Stiahnuť si ju môžete cez našu podstránku: https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/o-triedeni/alchymia-triedenia-komunalneho-odpadu/, ako aj cez webovú stránku: www.incien.sk.