Informačný materiál pre obce č. 6.

Súťaž ku DŇU ZEME "Dajme odpadu druhú šancu na život"
NATUR-PACK pripravil pre základné školy partnerských samospráv kreatívnu súťaž "Dajme odpadu druhú šancu na život". Súťaž je súčasťou tohtoročných osláv DŇA ZEME.

Partnerské samosprávy môžu súťaž spropagovať na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach, tlačených periodikách a pod..

Pre tento účel pripravil NATUR-PACK informačný plagátik na stiahnutie. Informačný plagátik s podmienkami súťaže si môžete stiahnuť TU.