Informačný materiál pre obce č. 7.

NATUR-PACK pripravil pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pre partnerské samosprávy informačný plagátik zameraný na motiváciu občanov k stláčaniu obalových odpadov. Týmto jednoduchým spôsobom je možné prispieť k podstatnému zvýšeniu efektivity triedeného zberu v obciach. Informačný materiál môžu partnerské samosprávy bez obmedzení použiť na vlastných webových stránkach, alebo v tlačených periodikách.