1. ročník výtvarnej súťaže DEŇ ZEME s NATUR-PACKom pozná svojich víťazov!

                                     

V rámci prvého ročníka výtvarnej súťaže DEŇ ZEME s NATUR-PACKom bolo v stanovenom termíne (21.4.2016) do centrály NATUR-PACKu doručených 300 výtvarných prác z 43 škôl a školských zariadení. Z nich sa do finálneho kola dostalo 44 najlepších. Na hodnotení prác sa zúčastnili zamestnanci NATUR-PACKu, vrátane zamestnacov regionálnych pobočiek.

Ďakujeme všetkým školám a ich samosprávam, ktoré si Deň Zeme spestrili zapojením sa do našej výtvarnej súťaže a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, kde bude možné spojiť tvorivosť a iniciatívu s tematikou ochrany prírody a triedeného zberu.

Pre víťazné triedy tím NATUR-PACKu už čoskoro pripraví atraktívne exkurzie do recyklačných stredísk, ako praktickú súčasť vzdelávacieho programu. :-)

1. Kategória - práce detí 1. - 4. ročníka ZŠ

V tejto kategórii zvíťazila práca detí ŠKD pri ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

 

2. Kategória - práce detí 5. - 9. ročníka ZŠ

V tejto kategórii zvíťazila práca žiačky 8. ročníka zo ZŠ Dobšiná

3. Kategória - 3D práce (priestorové modely) detí ZŠ

V tejto kategórii zvíťazila práca detí Špeciálnej základnej školy Štúrovo

 

Výtvarné práce zaradené do finálneho hodnotenia:

27.4.2016

Ďalšie články