10 dôvodov prečo sa stať klientom OZV NATUR-PACK

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR o odňatí autorizácií trom Organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV) sa množstvo spoločností dostalo do situácie, kedy je potrebné správne sa rozhodnúť o výbere novej OZV. 

Ako sa to ukázalo pri prvých OZV, ktoré prišli o autorizácie, cena ktorú klienti uhrádzajú za služby OZV nemôže byť pri výbere jediným a rozhodujúcim faktorom. Práve naopak, príliš lákavé ceny môžu znamenať, že OZV reálne neplní svoje zákonné povinnosti a reálne nezabezpečuje financovanie triedeného zberu v obciach a mestách.

OZV musí mať v rovnováhe zazmluvnených klientov (tzv. výrobcovia) a zazmluvnené samosprávy, v rámci ktorých sa zbierajú triedené zložky komunálnych odpadov. 

Nižšie uvádzame 10 dôvodov, na základe ktorých sme presvedčení, že je dobré stať sa naším klientom.

N  Nulové poplatky

 • vstup do systému bez registračných a členských poplatkov

A  Aktuálne informácie

 • na našej web stránke, LinkedIN stránke, v klientských newsletteroch
 • bezplatné semináre pre všetkých klientov vo vybraných mestách SR a ČR
 • konzultačné dni na centrále a na všetkých pobočkách

T  Transparentné poradenstvo

 • bezplatný vstupný obalový audit a zastupovanie klienta pri kontrolách Slovenskej inšpekcie ŽP
 • poradenstvo priamo u klienta a spoločné riešenie problémov

U  Unikátne projekty

 • partnerstvo unikátnych ekovýchovných projektov a programov (Ekotopfilm – Envirofilm, ekovýchovné programy DAPHNE, Program Zelená škola, výučbový softvér NeODPADni z ODPADov, mobilná aplikácia GREEN BIN, hra Garbage Gobblers a pod.)
 • ekovýchova a vzdelávanie verejnosti v takmer 1 100 obciach a mestách

R  Regionálny prístup

 • vďaka centrále v Bratislave a pobočkám v Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach
 • flexibilita a rýchla odozva na požiadavky klientov
 • každý klient má prideleného obchodného zástupcu

Šetríme životné prostredie

 • elektronické výkazníctvo
 • elektronická pripomienka – termín podávania výkazu zasielaný prostredníctvom e-mailu v správnom čase

P  Profesionálny tím

 • líder na trhu s 11-ročnými skúsenosťami a najväčším trhovým podielom za obaly a neobalové výrobky 
 • spolupodieľanie sa na pripomienkovaní príslušnej legislatívy

A  Aktívny postoj k problematike

 • nám napomohol získať ocenenia Zlatý mravec, European Business Awards a Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie
 • sme aktívni na poli európskej obalovej a odpadovej legislatívy

C  Certifikáty kvality a environmentu

 • sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 a ISO 14001
 • stali sme sa štvrtou spoločnosťou v SR s osvedčením environmentálneho manažérstva EMAS

Kvalita služieb a zahraničná spolupráca

 • osobný prístup
 • environmentálne poradenstvo
 • finančná stabilita (vďaka obrovskému počtu klientov (viac ako 7 000 spoločností))
 • sprostredkovanie plnenia legislatívnych povinností v Nemecku a Rakúsku

Trhový podiel OZV podľa počtu klientov za obaly a neobalové výrobky (zdroj: http://obaly.sazp.sk)

15.11.2017