18. marca si pripomíname Svetový deň recyklácie

18. marca si každoročne pripomíname Svetový deň recyklácie. Je to výborná príležitosť prehodnotiť svoj vzťah k odpadom, s ktorými sa stretáva a ktoré vo väčšej či menšej miere vytvára každý z nás. A aby sme neustále zlepšovali úroveň recyklácie na Slovensku, potrebujeme sa zlepšovať v kroku ktorý jej predchádza a tým je správne triedenie odpadov. Neraz sa stáva, že sa človek stratí v plejáde obalov a iných odpadov a váha do ktorého kontajnera po správnosti patria. Presne pre tento účel sme spoločne s organizáciou INCIEN nedávno vytvorili úplne novú verziu najobsiahlejšie príručky o triedení odpadov na Slovensku, ktorá sa volá Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Každý si ju môže bezplatne stiahnuť na webovej stránke www.incien.sk a www.naturpack.sk Nech sa vám vďaka nej dobre triedi.  Okrem toho sme pri príležitosti Svetového dňa recyklácie pripravili aj videoodkaz v rámci iniciatívy MIESTA PREČ, ktorý sme spracovali na legálnej skládke odpadu. Teda na mieste, kde pravidelne končí časť odpadov, ktoré občania nevyhodili do triedeného zberu. Projekt Miesta preč realizujeme v spolupráci s organizáciami  INCIEN a Slovakia Going Zero Waste.

 

V nadväznosti na Svetový deň recyklácie sme zverejnili aj najnovšie video zo série iniciatívy MIESTA PREČ, za ktoré vďačíme možnosti natáčať u recyklátora nechvaľne známeho plastu - PVC.

 

18.3.2022