Aj žiaci z Luníka IX. sa učia separovať odpad

Zberová spoločnosť KOSIT, a.s., ktorá pôsobí hlavne v meste Košice a oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. dlhodobo spolupracujú na podpore triedeného zberu na východnom Slovensku.

Priama podpora zberu

Prostriedky od klientov NATUR-PACK využíva KOSIT priamo na triedený zber, ale aj na jeho podporu v rôznych formách. Príspevky sú preto využívané v plnej výške a s vysokou efektivitou.

Okrem priamej podpory triedeného zberu spolupracuje NATUR-PACK s KOSITOM na viacerých projektoch, ktoré šíria osvetu v danej problematike. Dlhodobými aktivitami sú zber papiera na základných školách, každoročný EKOtábor a novinkou je Knižka Ježka Separka s množstvom rozprávok, básničiek a pesničiek.

 

Hostia v štúdiu

Spoluprácu boli v relácii Hosť v štúdiu na TA3 predstaviť riaditeľ NATUR-PACK, a.s. RNDr. Michal Sebíň PhD. a obchodný riaditeľ spoločnosti KOSIT, a.s. Ing. Ján Kopernický. Rozprávanie doplnila reportáž z výučby v Centre environmentálnej výchovy a exkurzie dotrieďovacieho strediska KOSIT.

Vzdelávací program a exkurzia zarezervované na 8 mesiacov dopredu

Deti majú o exkurziu veľký záujem. Momentálne je najbližší voľný termín, mimo letných prázdnin, v septembri. Počas natáčania príspevku do televízie boli v centre žiaci z Luníka IX. Ako odznelo v príspevku, vedia čo je recyklácia a aké komodity sa triedia.

Počas exkurzie sa deti dozvedia napríklad čo sa deje s odpadom ktorý odvezie smetiarske auto, ako sa ďalej spracujú jednotlivé komodity a ako sa z komunálneho odpadu oddelia kovové zložky. Tieto poznatky ich ešte viac motivujú triediť. Navyše deti zapájajú do triedenia celú rodinu, čo má celospoločenský význam.

Reportáž je k dispozícii na http://www.ta3.com/

Rozhovor z relácie Hosť v štúdiu si môžete pozrieť nižšie.

 

17.1.2014