Analyzovali sme zmesový komunálny odpad z pezinských domácností

NATUR-PACK, Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a spoločnosť ECOREC Slovensko uskutočnili dňa 10.10.2017 analýzu zmesového odpadu z pezinských domácností. Výsledky analýzy zhrnula redaktorka Kristína Hudeková na našom partnerskom portáli Čierna labuť. Aktuálnu reportáž si môžete pozrieť TU

Analýza z mesta Pezinok potvrdzuje naše predpoklady  o tom, že v zmesovom komunálnom odpade sa naďalej nachádza množstvo dobre triediteľných a recylovateľných materiálov. 

 

8.11.2017

Ďalšie články