Analýzy v roku 2023 potvrdili klesajúce zastúpenie zálohovaných obalov v triedenom zbere

Organizácie NATUR-PACK a SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU potvrdzujú priebežný pokles podielu zálohovaných obalov v triedenom zbere. Tie predstavovali v minulosti, teda pred rokom 2022 nezanedbateľnú súčasť kontajnerov či vriec na triedený zber. Dnes je to však už minulosť. Najnovšie výsledky analýz obsahu triedeného zberu potvrdzujú, že systém zálohovania naplnil očakávania.

V žltých nádobách na triedený zber výrazne kleslo zastúpenie nápojových obalov na základne hmotnostných aj objemových ukazovateľov. Analýzy osobitne zamerané na podiel nápojových obalov boli uskutočnené pred spustením zálohového systému (rok 2021), krátko po jeho rozbehnutí v tzv. prechodnom období (do júna 2022) a v roku 2023, kedy už systém zálohovania vykazuje mimoriadne vysokú návratnosť zálohovaných obalov. Analyzovať odpady a vďaka tomu získavať dôležité informácie o úrovni triedenia a zálohovania sa darí aj vďaka výbornej spolupráci so zberovými spoločnosťami.

Pred spustením zálohovania v kontajneroch a vreciach na triedený zber zistených v priemere 21,58 % hmotnosti tvorili nápojové obaly z plastov, v analýzach z roku 2022 ich výskyt poklesol na necelé 3 % a v roku 2023 sme sa dostali k hodnote 2 %. Tento hmotnostný pokles plastových obalov na nápoje predstavuje hodnotu 90,6 %.

Ak podiel PET fliaš vyjadríme v objeme, ktorý zaberali v nádobách na triedený zber dostaneme sa k ešte väčším číslam. Kým v roku 2021 zaberali nápojové obaly z plastov v priemere až 30,4 % objemu nádob na triedený zber (kontajnery, vrecia), do polovice roka 2022 poklesla táto hodnota na 3,9 % a v roku 2023 analýzy potvrdili už len 2,38 %. Celkovo tak ide o pokles o viac ako 92 %.

„Ešte výraznejšie hodnoty poklesu boli zistené aj pri nápojových plechovkách, kde sa stratilo takmer 95 % ich pôvodnej hmotnosti a viac ako 97,5 % objemu, ktorý zaberali v triedenom zbere,“ vysvetľuje Marek Brinzík z OZV NATUR-PACK.

 

K dnešnému dňu sa pritom vyzbieralo od spustenia systému viac ako 1,8 miliardy zálohovaných nápojových obalov na približne 3250 odberných miestach po celom Slovensku.

Aktuálne pomaly bilancujeme na konci druhého roka fungovania zálohového systému a tešíme sa veľkým úspechom, ktoré nielen potvrdzuje samotné vysoké číslo návratnosti obalov, alebo nedávny spotrebiteľský prieskum, ale aj výsledky analýzy triedeného zberu." sumarizuje Monika Farka, marketingová manažérka Správcu zálohového systému.

Cieľ zálohového systému je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek. Znova a znova. Materiál tak koluje v kruhu, čím sa nielen minimalizuje množstvo pohodeného odpadu v prírode, ale šetria sa aj prírodné zdroje.

----------------------

O Správcovi zálohového systému

Je to nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať:

Monika Farka, marketingový manažér Správcu zálohového systému
Monika.Farka@spravcazaloh.sk
press@spravcazaloh.sk