"Baterková" novela zákona o odpadoch vstúpila do medzirezortného pripomienkového konania

Začiatkom mája 2013 vstúpila do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch. Novela zahŕňa a mení „Šiestu časť BATÉRIE A AKUMULÁTORY“ v ktorej sa očakáva zapracovanie smernice o batériách. Tú malo Slovensko implementovať do 26. septembra 2008. V prípade neprijatia nápravných opatrení môže Európska Komisia zažalovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu.

V druhej časti novely je upravená a doplnená príloha v ktorej sú podrobnejšie uvedené kritériá definujúce obaly.

Pripomienkové konanie novely zákona končí 23.5.2013. V prípade úspešného schválenia nadobudne upravený zákon účinnosť 1.septembra 2013.

Na nasledovných interaktívnych prepojeniach nájdete Návrh novely zákona Smernicu Európskeho parlamentu o batériách.

 

6.5.2013

Ďalšie články