Bratislava má inšpiratívne Centrum opätovného použitia KOLO

Bratislava sa môže pochváliť nedávno otvoreným Centrom opätovného použitia KOLO. Centrum spravuje zberová spoločnosť OLO a jeho cieľom je nielen predchádzať vzniku odpadov ale aj poskytovať priestory pre vzdelávacie a komunitné aktivity.  

Tím NATUR-PACK sa teší, že môže byť aktívnym partnerom KOLO a to prostredníctvom zabezpečovania rozmanitých vzdelávacích aktivít. Niektoré sa už v KOLO uskutočnili krátko po jeho otvorení a to v spolupráci s organizáciami DAPHNE a Circular Shield.

Viac sa o Centre dozviete z obsiahleho rozhovoru zo zástupkyňami magistrátu hl. mesta a zberovej spoločnosti OLO na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti