Bratislavskí vodáci upozorňujú na problém odpadov v prírode

Bratislavskí vodáci (Asociácia bratislavských vodáckych klubov) sa rozhodli upozorniť na problém s odpadmi v prírode. Vodák Tomáš Ščepka je iniciátor projektu, prostredníctvom ktorého sa pokúsi upozorniť na problém s odpadmi v prírode a to na príklade PET fľaše. PET fľaše totiž stále veľmi často končia v prírode. Pritom ide o výborne recyklovateľný a hodnotný druh plastu.

Vodáci sa k celej problematike postavili komplexne a nebudú len upozorňovať o odpadoch v prírode, ale aj sami prikladajú ruku k dielu. Počas víkendu (13.4.2019) zorganizovali vo viacerých bratislavských mestských častiach podujatie Upratovanie bratislavských brehov, počas ktorého sa vyzbieralo množstvo odpadov, vrátane PET fliaš.

Práve vyššie spomínané podujatie bolo zároveň úvodnou fázou k projektu PET kanoe. Z PET fliaš a ďalších odpadov vyzbieraných z prírody vodáci zostroja kanoe. Cieľom podujatia bude poukázať nielen na zarážajúcu skutočnosť neustáleho znečisťovania prírody komunálnymi odpadmi, ale aj upozorniť na to, ako je možné sa k týmto materiálom správať zodpovedne, aby svoju púť namiesto lesov a vôd, ukončili u recyklátora tohto druhu materiálu a aby z nich mohli vzniknúť rozmanité recyklované výrobky (textilné vlákna, opäť PET fľaše a pod.).

NATUR-PACK veľmi teší, že sa stal súčasťou tejto kampane, v rámci ktorej pomáhame vybudovať spoločný filmársky štáb a zabezpečíme aj recykláciu vyzbieraných PET fliaš. Bratislavským vodákom ďakujeme za ich aktívne nasadenie v oblasti ochrany našej prírody.

Veľmi zaujímavú a komplexnú reportáž o odpadoch na Slovensku, vrátane vyššie spomenutého podujatia bratislavských vodákov spracovala TV Markíza v reportáži zo dňa 14.4.2019 (https://bit.ly/2v2KQzR). Reportáž sa venuje čiernym skládkam, triedeniu i recyklácii odpadov.

Boli v nej  použité informácie i videosekvencie z reportáže NATUR-PACK o recyklácii PET fliaš (https://youtu.be/QQSJktXHOqk), ktorú sme spracovali u recyklátora tohto materiálu v Kolárove (spoločnosť General Plastic).

Teší nás, že sa naše originálne vzdelávacie a  informačné aktivity z YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti dostávajú do povedomia širokej verejnosti aj týmto spôsobom.

 

14.4.2019