Centrum environmentálnej výchovy KOSIT žne úspechy

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dlhodobo venuje vo svojich aktivitách environmentálnej výchove širokej verejnosti. Už v roku 2007 spoločnosť založila Centrum environmentálnej výchovy (CEV), ktoré ponúka zážitkové vzdelávanie detí, mládeže, ale aj dospelých v oblasti ochrany životného prostredia, spracovania a zhodnocovania odpadu.

Základom zážitkového ekovýchovného programu centra je hravým spôsobom vzbudiť v deťoch a mládeži emócie vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Jeho súčasťou je tiež aj exkurzia po prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadov s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. V tomto školskom roku 2018/2019 navštívilo centrum viac ako 5 500 detí z miest ako Košice, Humenné, Michalovce, Prešov či iné.

„Vzdelávanie v oblasti moderných spôsobov spracovania a zhodnocovania odpadov predstavuje dôležitú súčasť práce spoločnosti KOSIT. Slovensko je totiž z hľadiska úrovne triedenia odpadov a recyklácie komunálnych odpadov jedna z najhorších krajín EÚ a zmeniť to môže práve dlhodobá a systematická práca s deťmi a mládežou,“ povedal generálny riaditeľ Ing. Marian Christenko.

Centrum environmentálnej výchovy je dlhodobo podporované aj spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá od roku 2016 v plnej miere financuje prepravné náklady autobusovou dopravou z určeného miesta návštevníkmi centra.

„Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT považujeme za mimoriadne významný vzdelávací projekt s obrovským dosahom zvyšovanie environmentálneho povedomia, a to nielen v meste Košice. Myslíme si, že práve pre svoju ponuku programu sa tak stala vzorovým ekovýchovným centrom a sme presvedčení, že podobne ako v prípade Bratislavy bude inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy,“ uviedol Marek Brinzík, PR riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

Program Centra environmentálnej výchovy prešiel v tomto roku miernou obmenou. V spolupráci s neziskovou organizáciou EVIANA, ktorá patrí medzi priekopnícke organizácie v oblasti zážitkovej výchovy, vytvorilo centrum svoj program tak, aby boli deti do problematiky tvorby a spracovania odpadov ešte viac vtiahnuté.

Referencie učiteľov hovoria za všetko

Animačný program spojený s tvorivými dielňami a snaha o čo najzaujímavejšiu formu prezentácie prinášajú svoje ovocie.

„Boli tu veľmi krásne pripravené aktivity pre žiakov 3. ročníka. Deti sa vhodnou formou naučia, ako majú odpad triediť a chrániť našu prírodu,“ uviedla Mgr. Beáta Kráľová zo ZŠ L. Novomeského v Košiciach.

Jej kolegyňa PaedDr. Gabriela Hurová sa domnieva, že táto zážitková forma vyučovania zanecháva stopu v duši detí a je podnetná aj pre samotné učiteľky: „Verím, že si tento deň deti dobre zapamätajú a nebudú ľahostajné k životnému prostrediu.“

Bola tu príjemná atmosféra, získali sme informácie o nových technológiách a výborné bolo, že prednáška bola doplnená spoznávaním materiálov rôznymi zmyslami. Sme veľmi radi, že sme mohli navštíviť samotnú prevádzku. Zašli sme na Odškvarovňu, triediace linky na papier a plasty/kovy, videli sme celú Divíziu zhodnocovania odpadu. A okorenené to bolo celé hrami, ktoré boli primerané veku,“ zdôraznili Mgr. Jana Vozáriková a RNDr. Ingrid Milotová zo ZŠ Polianska v Košiciach.

S výchovou verejnosti v odpadovom hospodárstve a environmentálnej oblasti však KOSIT neostáva len v Košiciach.

„Počas týchto prázdnin vyrazíme na cesty a stretneme sa s nimi na podujatiach ako festival Za 7 horami v Liptovskom Jáne, na viacerých podujatiach v rámci dní mesta či na hudobnom festivale GRAPE v Piešťanoch,“ informoval Marketing a PR manager Jozef Verbovský.

Spoločná tlačová správa - Kosit a NATUR-PACK - zo dňa 19.6.2019