Články NATUR-PACKu patria medzi najčítanejšie na portáli www.odpady-portal.sk

NATUR-PACK sa intenzívne venuje komunikácii odpadárskych tém  a vo forme populárno-náučných, ako aj odborných článkov pravidelne prispieva aj do partnerského Odpady-portálu (www.odpady-portal.sk). Veľmi sa tešíme, že v prvej tridsiatke najčítanejších článkov tohto portálu sa ocitlo desať reportáží, na ktorých sa podieľal aj náš tím.

Je to pre nás veľmi motivujúce pokračovať v témach súvisiacich s legislatívou, analýzami odpadov, rozšírenou zodpovednosťou výrobcov, triedením, recykláciou a v neposlednom rade i v témach súvisiacich s našimi vzdelávacími aktivitami.

Aj v tomto roku budeme v spolupráci s Odpady-portálom prinášať zaujímavosti z odpadárskeho prostredia a veríme, že nejeden článok či reportáž od tímu NATUR-PACK opäť zarezonuje.

Prehľad najúspešnejších článkov z roku 2021 nájdete na portáli www.odpady-portal.sk alebo na po kliknutí SEM. Výber mediálnych a komunikačných aktivít tímu NATUR-PACK nájdete na podstránke NATUR-PACK v médiách.