DEKLARÁCIA

Významní recyklátori na Slovensku a významné zberové spoločnosti Slovenska prijali spoločnú deklaráciu o úzkej spolupráci pri budovaní systému NATURPACK. Táto deklarácia je prejavom dôvery uvedených spoločností vo funkčnosť a transparentnosť systému NATURPACK.

 

 

13.12.2006