Deň Zeme 2016 s NATUR-PACKom!

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22.apríla. Podujatia venované tomuto sviatku prírody sa uskutočňujú po všetkých kútoch Slovenska. Do mnohých podujatí sú zapojené školy, centrá voľného času, mestské organizácie i samotné samosprávy. Na niekoľko takýchto podujatí bol pozvaný aj NATUR-PACK. 16.4. sme boli na eko-dni v mestečku Želiezovce, 20.4. na Dni Zeme v Rimavskej Sobote, 22.4 v Štúrove a v Rajci a 24.4. Lesníckych dňoch v Bratislave, ktoré sú najväčším sprievodným podujatím ku Dňu Zeme na Slovensku.

NATUR-PACK nemohol byť naraz všade, ale všetkým našim obciam a mestám sme ponúkli možnosť zapojiť sa do prvého ročníka výtvarnej súťaže Deň Zeme s NATUR-PACKom, venovanej trom témam súvisiacim s triedením odpadu  a ochranou životného prostredia (1.Ochrana našej planéty ZEM- recyklácia, 2.Odpady patria do koša a nie na zem, 3.Kolobeh odpadov v prírode a jeho dopad na životné prostredie).

Výsledok je ohromujúci, k termínu uzávierky prišlo NATUR-PACKu 300 výtvarných prác zo 43 škôl z rôznych kútov Slovenska. Vzhľadom na obrovské množstvo prác a ich vysokú kvalitatívnu úroveň, nám vyhodnotenie potrvá o niekoľko dní dlhšie, ako sme pôvodne predpokladali.

NATUR-PACK ďakuje všetkým obciam za pozvanie na akcie pri príležitosti Dňa Zeme 2016 a rovnako aj všetkým školám a žiakom, ktoré vložili svoje úsilie a prispeli do prvého ročníka.

Najlepšie práce zverejníme na našej web stránke, facebookovej stránke a aj na našom novozaloženom Instagrame.

 

                           

25.4.2016

Ďalšie články