Deti zo ZŠ Lachovej recyklujú použité baterky

 

V piatok (13. 3. 2015) na Základnú školu na Lachovej ulici v Bratislave zavítala významná návšteva a NATUR-PACK bol pri tom.

Deti sa viac ako hodinu zabávali, spievali, ale aj čítali poviedky pod vedením Daniela Heviera. Spoločne si prešli niekoľko hlavných dôvodov, prečo je dôležité recyklovať a ako sa aj staré baterky môžu stať znovu užitočné. Žiaci dychtivo prijímali nové informácie a s detskou bezstarostnosťou riešili aj tak veľké otázky ako starostlivosť o životné prostredie prostredníctvom triedenia odpadu.

Po ukončení besedy sa deti rozutekali k pripravenej zbernej nádobe, ktorú takmer do polovice naplnili použitými baterkami. Po odovzdaní ich použitých bateriek im bol darovaný tzv. B-BOX. Ide o malú zelenú krabičku na triedenie prenosných batérií, do ktorého môžu aj naďalej triediť použité baterky.

Tie najvytrvalejšie školy budú mať možnosť za každých 100 kilogramov batérií získať športové vybavenie pre svoju školu.

Beseda na ZŠ Lachovej je jednou zo zastávok Daniela Heviera počas jeho jubileiného turné s názvom HEVI TOUR 60. Viac informácií o projekte nájdete na tomto linku.

13.3.2015

Ďalšie články