Dôležitá správa: ODPADY! Zodpovednosťou ochránime aj pracovníkov zberových spoločností

Milí spoluobčania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Buďme preto, prosím, ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločností, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu, a ak je to možné, snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu.

Ako to môžeme urobiť?

  • Odložte napríklad jarné upratovanie na neskôr.
  • Nakupujte iba to, čo je nevyhnutne potrebné.
  • Neplytvajte potravinami.
  • Dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vrecami na triedený zber.
  • A nezabúdajte všetko, čo sa dá, dôkladne postláčať.
  • Neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber.
  • Zvýšené riziko sa netýka len osôb na zberových vozidlách, ale aj pracovníkov dotrieďovacích liniek.

OZV NATUR-PACK veľmi pozorne sleduje situáciu ohľadom koronavírusu. Prijali sme mnoho preventívnych opatrení vrátane zrušenia všetkých verejných podujatí a pracovných stretnutí. Opatrenia sa týkajú našej práce so samosprávami, zberovými spoločnosťami, našimi klientmi, ako aj ďalšími partnermi, s ktorými sa podieľame na vzdelávacích aktivitách pre verejnosť.

Ďakujeme, že konáte zodpovedne.

Tím NATUR-PACK