Ekoknižka Zberný dvor bude mať pokračovanie

V rámci novoročného vinšu pre rok 2020 od spisovateľa a speváka Branislava Jobusa sme sa dozvedeli úžasnú správu o tom, že budeme spolupracovať na pokračovaní mimoriadne úspešnej ekokonižky Zberný dvor. Nová knižka o odpadkovom fantómovi sa začne tvoriť v roku 2020 a do tlače pôjde v roku 2021 vo vydavateľstve Slovart.

V spolupráci s Braňom Jobusom a jeho hudobnou skupinou Vrbovskí víťazi vznikol aj zážitkový vzdelávací program Zberný dvor, ktorý sme úspešne odskúšali na predpremiére na bratislavskej Magio pláži (júl 2019) a v partnerskom meste Žilina (októbre 2019).

Tím NATUR-PACK sa teší na ďalšiu spoluprácu, ktorá verejnosti prinesie ďalšiu unikátnu knižku motivujúcu deti k zodpovednému prístupu k odpadom.

9.1.2020