Ekovýchova NATUR-PACKu v roku 2017

21 444 - to je celkový počet detí a dospelých, ktorí sa v uplynulom roku 2017 zúčastnili zážitkovej ekovýchovy, ktorú sme pripravili v podobe rôznych vzdelávacích zážitkových programov pre deti materských, základných i stredných škôl, pedagógov aj širokú verejnosť. V Bratislave, Košiciach, Prešove, Pezinku, Modre, Hlohovci, Piešťanoch, Partizánskom, Topoľčanoch a v mnohých ďalších obciach na Slovensku sa tak vďaka NATUR-PACKu s tematikou triedenia a recyklácie vybraných zložiek komunálneho odpadu oboznámilo množstvo detí i dospelých. 

Naše poďakovanie patrí všetkým našim lektorom a partnerom, menovite Inštitútu  DAPHNEOZ EVIANAOZ Deti čistej ZemeOZ Živicalektorovi Andymu Popovičovi, zberovým spoločnostiam OLO KOSIT a v neposlednom rade tímu filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm, s ktorým putujeme po krajských a okresných mestách už tretí rok. 

Ďakujeme! :)

Tím NATUR-PACK

19.1.2018

Ďalšie články