Ekovýchovný program DAPHNE pre materské školy s televíziou TA3!

NATUR-PACK sa dnes (9.11.2015) zúčastnil ekovýchovy na Materskej škole Bazovského 4 v MČ Bratislava – Dúbravka. Celkovo bolo odučených 55 detí. Menší i väčší škôlkari mali z výuky veľkú radosť a aktívne sa zapájali do obdivuhodnej práce lektorky z mimovládnej organizácie DAPHNE.

Inštitút aplikovanej ekológie vytvoril v spolupráci s NATUR-PACKom jedinečné ekovýchovné programy materské i základné školy. Program pre škôlkarov nesie názov „Ako Šmudlo príučku dostal a naučil sa odpad triediť“.  Deti sa učia vnímať prírodu v širších súvislostiach a cez pútavé príbehy známych zvieratiek ako je sova, bocian, žaba alebo medveď, sa snažia spoločnými silami prísť nato, ako správne nakladať so vzniknutým odpadom a pritom neohroziť prírodu a jej obyvateľov.

Dnešný program v materskej škole spestril okrem ekovýchovy DAPHNE aj filmový štáb televízie TA3, ktorá o tejto téme nakrútila zaujímavú reportáž. NATUR-PACK verí, že záujem o tento výnimočný program bude čoraz väčší a s tým aj jeho dosah na environmentálne povedomie detí v materských školách.

 

 

9.11.2015

Ďalšie články