Elektronická fakturácia

NATUR-PACK spúšťa od 1. novembra 2011 elektronickú fakturáciu. Pre Vás, našich klientov, to prináša nasledovné výhody:

  • rýchle zaslanie faktúry,
  • zaslanie faktúry priamo zodpovednej osobe vo Vašej spoločnosti,
  • šetrí životné prostredie.

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky je zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

V prípade, že máte o aktiváciu elektronickej faktúry záujem, na našej webovej stránke v časti „Dokumenty“ alebo priamo TU nájdete „Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry“. Prosíme Vás o jeho vyplnenie, podpísanie a zaslanie na adresu sídla našej spoločnosti.

1.12.2011