Elektronické podávanie výkazov

Vážení klienti,
na základe Vašich podnetov sme sa rozhodli zaviesť systém elektronického podávania kvartálnych výkazov aj pre oblasť elektrozariadení. Vychádzali sme pritom  z existujúceho elektronického systému podávania výkazov o obaloch. Klienti ktorí si prostredníctvom našej spoločnosti plnia povinnosti zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sa teda stretnú s tým istým užívateľským prostredím na aké sú zvyknutí. Po prihlásení sa do sekcie Pre členov sa Vám v hlavom menu okrem záložky Obaly objaví aj záložka Elektro. Po kliknutí na ňu, sa Vám otvorí možnosť zaslať výkaz o elektrozariadeniach elektronickou formou.

Návod ako správne vypĺňať hlásenia o elektrozariadeniach nájdete v menu na ľavej strane obrazovky v časti: Návod na vypĺňanie výkazu.

Hlavné výhody elektronického podávania výkazov môžete nájsť tu:

http://www.naturelektro.sk/elektronicke-podavanie-vykazov/


Systém elektronického podávania výkazov bol vytvorený ako internetová aplikácia s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť podávanie kvartálnych výkazov. Podávanie výkazov je určené pre klientom kolektívneho systému NATURELEKTRO a umožňuje komunikovať medzi nami modernejšie, bezpečnejšie a hlavne efektívnejšie.

2.7.2009