ELEKTROODPAD

Na základe požiadaviek klientov a v rámci poskytovania komplexných služieb svojim klientom sa spoločnosť NATUR-PACK, a.s. rozhodla budovať transparentný systém zabezpečovania recyklácie odpadov z elektrických a elektronických zariadení.

Maximálne recyklačné sadzby pre jednotlivé kategórie odpadov z elektrických a elektronických zariadení sú uvedené v následujúcej tabuľke. Na budovaní systému sa momentálne pracuje a podrobnejšie informácie o fungovaní tohto kolektívneho systému sa dozviete v pravý čas.

 

2.3.2007