Environmentálne vzdelávanie alebo ,,Zelený týždeň“ v Orange

Aj 17.9.2015 sme pokračovali v environmentálnej výchove pre dospelých, a to v Orange Slovensko a.s. 

V rámci  ,,Dňa separácie a zberu odpadov“ si zamestnanci Orange-u mohli vyskúšať softvér „Neodpadni z odpadov“. Mnohí z nich boli veľmi prekvapení a zároveň pohoršení, aký je pomer základných komodít zastúpených v komunálnom odpade. Okrem vyskúšania si vedomostí ohľadom triedenia odpadov sa zamestnanci pustili do diskusie o správnom separovaní olejov, batérií a iných komodít.

Ako to už býva zvykom, zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko boli odmenení drobnosťami od spoločnosti  NATUR-PACK.

 

22.09.2015

Ďalšie články