Európska Komisia otvorila ďalšiu fázu verejných konzultácií (12.06.2015 – 04.09.2015)

 

Po otvorení verejných konzultácií k obehovému hospodárstvu sa 12.06.2015 zahájila aj verejná konzultácia k fungovaniu trhu odpadového hospodárstva EÚ.

Verejnej konzultácii predchádzalo začatie štúdie na zistenie prekážok a regulačných obmedzení, ktoré môžu mať vplyv na fungovanie trhu odpadového hospodárstva EÚ. Odpadové hospodárstvo EÚ má vysoký potenciál rastu a tvorbu pracovných miest. Z tohto dôvodu, a taktiež aby sa zabezpečil plynulý prechod k obehovému hospodárstvu, je dôležité prehĺbiť znalosti EU trhu odpadového hospodárstva, so zameraním hlavne na možné regulačné obmedzenia.

Cieľom konzultácií má byť lepšie porozumenie týchto obmedzení ktoré spôsobujú narúšanie trhu EÚ v oblasti recyklácie a zhodnotenia. Získané informácie budú použité na dokončenie spomínanej štúdie a taktiež budú tvoriť podklad pri príprave konceptu obehového hospodárstva.

Verejné konzultácie k fungovaniu trhu odpadového hospodárstva EÚ potrvajú do 04.09.2015 a sú určené pre expertov v OH, spoločnosti, mimovládne organizácie ako aj verejné inštitúcie a ostatné zainteresované strany. Konzultácie sú zamerané na už spomínané regulačné obmedzenia, EU legislatívu a  legislatívu štátov mimo EÚ, ako aj národné či regionálne predpisy.

Dotazník je možné podať online prostredníctvom tejto stránky.

Samotný dotazník si môžete stiahnuť tu.

 

16.06.2015

Ďalšie články