Európsky týždeň redukcie odpadu s NATUR-PACKom

V rámci Európskeho týždňa redukcie odpadu, ktorý práve prebieha (16-24.11.), boli v relácii Hosť v štúdiu na TA3 rozprávať RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ NATUR-PACK a.s. a Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Celé video nájdete pod článkom.

Hlavnou myšlienkou Európskeho týždňa redukcie odpadu je nachádzanie nových spôsobov informovania o redukcii odpadov, viacnásobného používania výrobkov a recyklácie materiálov.

Prístup

Dôležité je hovoriť o probléme s mladými ľuďmi, ktorí pozitívne vplývajú na rodičov a mladších súrodencov. Zároveň sú otvorení, flexibilní a kreatívni, čo je v danej téme znovupoužívania a recyklácie veľmi dôležité.

Škola ako priestor na vyjadrenie postoja

Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť povedomie o predchádzaní odpadov, je otvorená diskusia. Aj preto si už viac ako 500 škôl na Slovensku inštalovalo softvér na interaktívnu tabuľu Moderne o odpadoch s NATUR-PACK, a.s.. Práve v ňom sú dve kapitoly zo štyroch venované predchádzaniu vzniku odpadov, recyklácii a znovupoužívaní. Žiaci a učitelia v nich majú k dispozícii aktivity, kvízy, pracovné listy, videá či samotné témy na diskusiu.

Zapoja sa všetci

„Som presvedčená, že práca s ním prispieva k skvalitneniu edukačného procesu, pretože žiaci získavajú kompetencie hravou formou a nie drilovaním. Zároveň sa učia vzájomnej komunikácii, vyjadriť svoj názor a postoj, taktiež akceptovať názory spolužiakov, argumentovať, prijímať kritiku a podávať návrhy na riešenie problému prostredníctvom brainstormingu“ uvidela RNDr. Mgr. Ľubica Hildebrandová, pedagogička zo ZŠ J. Palárika v Majcichove. Softvér pedagogička používa druhý školský rok a ešte s ním nemala negatívnu skúsenosť.

22.11.2013