Evidencia za plastové tašky potrebná už od októbra 2017!

Po konzultáciách a rozporových konaniach s MŽP SR Vám prinášame aktualizované informácie k povinnostiam pre plastové tašky.

15.10.2017 nadobudla účinnosť vyhláška č. 246/2017 Z.z., ktorá novelizuje vyhlášku MŽP SR č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Novela sa týkala aj evidencie a ohlasovania za poskytnuté/použité plastové tašky, pre ktoré je potrebné si začať viesť podrobnejšiu internú evidenciu  za tento mesiac, a teda od októbra 2017!

Evidencia sa vedie za údaj o hmotnosti (kg) poskytnutých/použitých plastových tašiek, a taktiež aj za údaj o kusoch (ks) poskytnutých/použitých plastových tašiek, v členení na:

  • 50 a viac mikrometrov
  • od 15 do 50 mikrometrov
  • menej ako 15 mikrometrov

Výkaz za obaly za 4.štvrťrok 2017 už bude obsahovať aj evidenciu za plastové tašky. 

Hmotnosť plastových tašiek uvedená v evidencii za plastové tašky musí byť zároveň zarátaná aj do štandardného štvrťročného výkazu za obaly!

Aj keď je účinnosť vyhlášky od polovice októbra 2017, je potrebné si viesť evidenciu už za celý október, a teda ísť spätne a zisťovať koľko a akých plastových tašiek ste použili alebo vydali svojim zákazníkom.

Rozdelenie plastových tašiek

  • Plastová taška – taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.
  • Ľahká plastová taška – plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.
  • Veľmi ľahká plastová taška – plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.

To znamená, že:

  • mikroténové vrecká použité na potraviny sa považujú za veľmi ľahkú plastovú tašku, ale 
  • mikroténové vrecká použité napr. na ceruzky alebo skrutky sa považujú len za ľahkú plastovú tašku! – a teda je potrebné ich dávať za úhradu

Ukážka veľmi ľahkých plastových tašiek - poskytovaných BEZPLATNE:

Ukážka ľahkých plastových tašiek - poskytovaných ZA ÚHRADU:

Povinnosti pre ľahké plastové tašky od 1.1.2018!

V prípade, ak poskytujete ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je potrebné ich od 1.1.2018 poskytovať za úhradu a ponúknuť zákazníkovi aj iný druh tašky.

Za iný druh tašky sa považuje taška z iného materiálu alebo aj plastová taška s hrúbkou steny viac ako 50 mikrometrov.

Zhrnutie povinností týkajúcich sa plastových tašiek:

Novinka bola aktualizovaná po konzultáciách a rozporových konaniach s MŽP SR - 12.12.2017.