FESTIVAL Vrbovské vetry 2024 bol aj o triedení a zálohovaní

NATUR-PACK a (SLOVENSKO ZÁLOHUJE) Správca zálohového systému už niekoľko rokov spolupracujú so spevákom a spisovateľom Braňom Jobusom. Spoločne putujeme Slovenskom so zážitkovým programom ZBERNÝ DVOR. V tomto roku sme turné spestrili aj našou účasťou na detskom festivale Huncútko a  hudobnom festivale Vrbovské vetry.

 

NATUR-PACK sa stal súčasťou krstu najnovšej knihy Braňa Jobusa Ako zemepána Vymletého spravodlivosť zomlela. Krstnou mamou sa stala Mária Kňážková, ktorá v minulosti stála aj pri zrode spolupráce na prvých dvoch úspešných  ekoknižkách Zberný dvor a Odpadkový fantóm.

 

Vrbovské vetry 2024 boli osemnáste v poradí. Symbolicky sme na tomto podujatí spoločne oslávili 18. výročie tohto podujatia a zároveň 18. výročie založenia NATUR-PACKu. Súčasťou oslavy bola ceremónia tzv. otvorenia festivalu symbolickým otvorením Vrbovského ventilu. Ventil otváral náš riaditeľ Michal Sebíň.

Vôbec po prvý krát sme na takomto veľkom podujatí zabezpečovali triediace staničky a triedenie a zálohovanie obalov pochádzajúcich z cca 10 občerstvovacích zariadení. Bola to veľmi silná skúsenosť a výborná spolupráca. K úspešnej realizácii aktivity prispelo aktívne upozorňovanie organizátorov festivalov na potrebu triedenia a zálohovania, ako aj aktívny tím zodpovedajúci za triediace staničky.

Odozva účastníkov podujatia bola veľmi pozitívna. Je to pre nás motivácia pokračovať v takejto aktivite aj v budúcnosti a vylepšovať našu prácu do najmenších detailov. Triediace staničky lákali pozornosť účastníkov, ktorí sa s pomocou nášho tímu pomerne rýchlo zorientovali v základných pravidlách triedenia odpadov.

Za výbornú spoluprácu ďakujeme aj mestu VRBOVÉ, ktoré nám zapožičalo kontajnery na triedený zber, ako aj zabezpečilo ich odvoz z miesta podujatia. Už teraz sa tešíme na ročník 2025.