Finále Olompiády 2012 vyvrcholil nultý ročník súťaže

V piatok 15. júna sa na Partizánskej lúke v Bratislave uskutočnilo vyvrcholenie nultého ročníka súťaže s názvom „Olompiáda 2012“. Hlavnými organizátormi podujatia sú Magistrát mesta Bratislavy a bratislavská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s (OLO a.s.). Podujatia sa podľa organizátora zúčastnilo približne dvetisíc detí z bratislavských škôl.

Amfiteáter v areáli Železnej studienky tak ožil v piatok stovkami detí zo 45 bratislavských škôl, ktoré sa zapojili do zberu a triedenia odpadu. Organizátori projektu OLOMPIÁDA podnietili verejne prospešnú aktivitu detí a zaujímavým spôsobom prispeli k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia.

Zapojením žiakov základných a materských škôl do súťaže chcú organizátori podporiť v nich návyky správneho nakladania s odpadmi. Pre ekologickejšie nakladanie s odpadmi je totiž dôležité, aby sa separovanie stalo súčasťou životného štýlu detí.

„Tento ročník sme nazvali nultým z toho dôvodu, že chceme organizovať súťaž celoročne, teda od začiatku školského roku. Akciu sme však chceli spustiť už v prvej polovici tohto roku, aby sme si odskúšali logistiku podujatia a doladili organizáciu tak, aby súťaž mohla fungovať bezchybne“, objasnil nám dôvody„skráteného“ ročníka Pavel Vitek, riaditeľ úseku obchodu a marketingu spoločnosti OLO.

Podľa Pavla Viteka je snahou organizátorov zapojiť do súťaže viac účastníkov, za optimálny počet považujú organizátori okolo sto škôl. Základná súťaž spočíva v separovaní platov (PET fliaše (stlačené), plechovky od nápojov a obaly Tetra Pak) a papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, knihy, reklamné letáky). Za zber papiera dostane každá škola finančné ohodnotenie. V nultom ročníku sa podľa Pavla Viteka podarilo ôsmym tisícomžiakov vyzbierať 33 ton papiera a 6,5 ton plastov.

„V budúcnosti nevylučujeme možnosť rozšíriť súťaž aj o iné komodity, napríklad zber mobilov. Dôležité je však pre nás sústrediť sa na zber materiálov, ktoré nie sú pre deti namáhavé a nenesú žiadne zdravotné riziká“, zdôraznil Pavol Vitek.

Okrem hlavnej súťaže poriadajú organizátori i kreatívne súťaže: výtvarnú, vzdelávaciu a literárnu. Víťazi nultého ročníka boli ocenení vecnými cenami na piatkovom vyhlasovaní výsledkov.

Na 1. mieste v hlavnej súťaži škôl sa umiestnili deti zo Základnej školy s materskou z Jaroviec. Cena pre víťazov,„Putovný pohár Olompiády,“ je taktiež z recyklovaného materiálu. Striebro patrí žiakom zo Súkromnej ZŠ Harmónia z Dúbravky. Bronzové medaile získala Spojená škola internátna z Karlovej Vsi. Roman Achimský, generálny riaditeľ spoločnosti OLO zdôraznil i vedľajší benefit súťaže v tom, že prostredníctvom detí sa podarí zvýšiť aj účasť dospelých na separovaní komunálneho odpadu v hlavnom meste.

Projekt Olompiáda podporili aj viaceré osobnosti. Grafik a pedagóg Dušan Junek je autorom autor loga Olompiády, Daniel Hevier napísal text hymny olompiády výtvarník Alan Lesyk je autor „olompijských“plagátov. Na záver podujatia, ktoré moderovali Roman Pomajbo a Daniel Dangl, vystúpili aj Denis Lacho a Peter Cmorik Band. Pre najmenších pripravili program Divadlo na kolesách a klauni Adyno a Roman.

Hlavnými partnermi podujatia sa stali Mercedes - Benz Slovakia a NATUR-PACK, a.s..

Mediálnym partnerom súťaže bol enník Odpady-portal.sk.

Zdroj: www.odpady-portal.sk

15.6.2012

Ďalšie články