Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov za rok 2013 bolo podané

Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala v zákonnej lehote (28.2.2014) za svojich klientov Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 zákona o obaloch za rok 2013. Splnila si tak povinnosť, ktorá vyplýva z § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch.

Tento rok bolo potvrdenie o splnení limitov prvý krát zaslané všetkým klientom elektronickou formou, čo znamená že sa ušetrili dva hárky papiera na každého člena systému NATUR-PACK. To predstavuje 7 tisíc kusov papiera.

3.3.2014

Ďalšie články