Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov za rok 2014 podané

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. podala v zákonnej lehote (27.2.2015) za svojich klientov Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 zákona o obaloch za rok 2014. Splnila si tak povinnosť, ktorá vyplýva z § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch.

Tento rok bolo potvrdenie o splnení limitov opäť zaslané všetkým klientom elektronickou formou, čo znamená že sme ušetrili dva hárky papiera na každého člena systému NATUR-PACK. To predstavuje 8 tisíc kusov papiera.

Aj v roku 2014 sa nám podarilo udržať si pozíciu oprávnenej organizácie s najvyšším počtom klientov na trhu. V roku 2014 sme plnili povinnosti pre viac ako 4 000 klientov čo predstavuje trhový podiel 58 % v rámci klientov  oprávnených organizácií.

 

06.03.2015


Ďalšie články