Hlásenie o plnení záväzných limitov za rok 2012 podané

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch predložila v zákonnej lehote (28.2.2013) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 zákona o obaloch za klientov oprávnenej organizácie NATUR-PACK za kalendárny rok 2012.

 

28.2.2013

Ďalšie články