Inovovaná Alchýmia triedenia odpadov je na svete

 

V roku 2019 vznikla na základe príručky, pôvodne vytvorenej organizáciou INCIEN pre mesto Bratislava a známej ako Waste For Dummies, jej rozšírená verzia s názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Tá je výsledkom spolupráce INCIEN a OZV NATUR-PACK a jej veľké nóvum bolo v tom, že bola spracovaná pre všetky známe kombinácie triedeného zberu, s ktorými sa na Slovensku stretávame. Je ich šesť.

 

Triedený zber totiž u nás nie je jednotný a v praxi to spôsobuje časté problémy pri vysvetľovaní a osvojovaní si pravidiel správneho triedenia. Rozdiely sa týkajú predovšetkým triedenia plastov. Tie sa niekde zbierajú samostatne, inde spoločne s nápojovými kartónmi alebo kovmi, alebo čoraz častejšie v trojkombinácii uvedených komodít.

 

V ostatných mesiacoch sme spoločne pripravili rozsiahlu (v poradí už tretiu) aktualizáciu, na ktorú sme sa podujali aj pre veľké zmeny, ktorými v súčasnosti triedenie odpadov na Slovensku prebieha, ako je povinný zber kuchynského odpadu, spustenie zálohového systému pre nápojové PET fľaše a plechovky alebo blížiace sa povinné triedenie použitých tukov a olejov.

 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu je najkomplexnejšou príručkou o triedení odpadov na Slovensku, ktorá sa venuje triedeniu papiera, plastov, skla, nápojových kartónov, kovov, textilu, batérií a elektroodpadov, ale aj kuchynskému oleju, kompostovaniu a triedeniu kuchynského bioodpadu.

 

Za výbornú spoluprácu na tomto užitočnom materiály ďakujeme organizácii INCIEN, autorkám Barbore Nedeľkovej a Barbore Šablovej. Za tím NATUR-PACK veľký kus odbornej práce na príručke odviedli metodička Uršula Pomfyová a riaditeľka environmentálneho oddelenia Mária Trošanová. 

 

Alchýmia odpadu bude na webových stránkach www.incien.sk a www.naturpack.sk bezplatne k dispozícii na stiahnutie a využitie pre samosprávy, verejnosť i záujmové inštitúcie.

 

Odkaz na stiahnutie na stránke INCIEN: https://bit.ly/3BcvJp3

Odkaz na stiahnutie zo stránky NATUR-PACK:https://bit.ly/3rKoSA5