Interaktívny ekovýchovný softvér NeODPADni z ODPADOV putuje k učiteľom!

NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou ŽIVICA organizuje pre učiteľov základných škôl školenia venované interaktívnemu ekovýchovnému programu NeODPADni z ODPADOV! Tento unikátny výučbový softvér bol navrhnutý pre použitie na interaktívnych tabuliach, pracovať s ním však možno aj na bežných počítačoch. Aplikáciu je možné bezplatne stiahnuť na stránke: http://www.zivica.sk/moderneoodpadoch/

Program NeODPADni z ODPADov moderným a atraktívnym spôsobom vysvetľuje množstvo otázok súvisiacich s odpadom, so zodpovedným nakladaním s ním, ako aj s možnosťami jeho minimalizácie. Program si na rôznych podujatiach, ako aj v nejednej škole, vyskúšali deti i dospelí.   Našou snahou je teraz prostredníctvom školení na metodicko-pedagogických centrách a školských úradoch vzbudiť záujem ďalších škôl, ktoré by pomocou aktívneho používania softvéru NeODPADni z ODPADOV! napomohli zvyšovať environmentálne povedomie v súvislosti so vznikom odpadov, jeho separáciou a recykláciou. Učitelia budú zaškolení do práce so softvérom a možnosťami, ako si vďaka nemu možno spestriť výuku na viacerých vyučovacích predmetoch.

Prvé školenie zrealizujeme už 20.10.2015 v Metodicko-pedagogickom centre v Trenčíne.

 

17.10.2015

Ďalšie články