Interaktívny softvér o odpadoch prináša do škôl zábavu i vedomosti

Začiatkom školského roku vytvorila spoločnosť NATUR-PACK, a. s. v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica edukačný softvér „neODPADni z ODPADOV“ pre interaktívne tabule. Softvér, určený najmä pre žiakov základných škôl, vznikol v rámci projektu „Moderne o odpadoch s NATUR-PACKom“ a svojim obsahom a prevedením prináša žiakom a pedagógom efektívnu pomôcku s aktuálnou témou, ktorá bola do tejto podoby spracovaná na Slovensku prvýkrát.

Softvér bol počas vývoja testovaný a pripomienkovaný pedagógmi z 23 škôl z celého Slovenska, ktorí sa v júni 2012 zúčastnili na kurze vo Vzdelávacom centre Zaježová.

„Sme radi, že po pol roku používania softvéru na školách je ohlas pedagógov a žiakov veľmi pozitívny. Materiál je pre pedagógov prehľadným sprievodcom v širokej téme odpadov a pre žiakov možnosťou získavať vedomosti zábavnou formou,“ konštatuje cieľ projektu jeho koordinátorka Zuzana Dovalová z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Jeho finálnu verziu dostupnú na internetovej stránke www.zivica.sk/moderneoodpadoch, si do dnešného dňa stiahlo spolu 399 pedagógov.

„Môžem povedať, že na tých pár hodinách, čo som s tým pracovala sa to deťom nesmierne páčilo. "Dizajn" celého programu je veľmi atraktívny, myslím, že aj manuál pre nás pedagógov je dostatočný,“ zhodnotila svoju skúsenosť Mariana Maslenová zo Základnej školy J. Zemana v Novej Bani.

Softvér sa venuje problematike odpadov skutočne komplexne. Žiaci si interaktívnou formou prejdú históriou ich vzniku, zamyslia sa nad ich produkciou nielen v domácnosti, budú hľadať v starých veciach nové využitie a nachádzať riešenia v zodpovednej spotrebe.

Logický rámec dáva jednotlivým témam hierarchický systém odpadového hospodárstva: predchádzanie vzniku odpadov – opätovné používanie – recyklácia, pričom dôraz je kladený hlavne na minimalizovanie vzniku odpadov a teda aj problémov, ako s ním ďalej nakladať.

Softvér prostredníctvom interaktívnej tabule vnáša do vyučovania dynamiku a všetkým žiakom príležitosť zapojiť sa.

„Deti sa aktívne zapájajú a čo je výborné zapájajú sa aj slabí žiaci a to aj vlastnými návrhmi, alebo skúsenosťami. Dokonca si žiaci začali nosiť čaj v termoske, namiesto pravidelného nakupovania plastových fliaš, čo hodnotím ako veľmi pozitívne,“ vyjadrila sa k softvéru Ing. Jana Ďuranová Sabovíková zo Základnej školy v Továrnom.

Cez overenú metodiku E-U-R (evokácia – uvedomenie - reflexia) ponúka žiakom a ich pedagógom v rámci 4 tém 7 zmysluplných aktivít, motivačné videá, ilustračné fotografie, desiatky diskusných a kvízových otázok, pracovné listy a námety na mimoškolskú činnosť. Metodické pokyny a odporúčania pre pedagógov sú súčasťou „Učiteľského kútika“.

Rozmanitosť úloh umožňuje pedagógom využívať softvér nielen na hodinách environmentálnej či etickej výchovy.

„Tento softvér som ponúkla všetkým učiteľom na škole, keďže sme environmentálne zameraná Zelená škola, environmentálnu výchovu máme ako voliteľný predmet v rámci rozvrhu hodín 1. - 9.ročník,“ reagovala na otázku o využívaní softvéru na Základnej škole v Cinobani Ľubica Machavová, „ja osobne som s mladšími deťmi pracovala v časti Príbeh odpadov a v časti História odpadu sme dokonca „zalovili“ aj vo vedomostiach z vlastivedy v 3. ročníku,“ dodáva.

Veríme, že počet spokojných pedagógov a spotrebiteľsky zodpovedných žiakov bude aj vďaka softvéru ďalej iba narastať. Softvér je vďaka finančnej podpore NATUR-PACK, a. s. dostupný zdarma na stiahnutie na internetovej stránke www.zivica.sk/modreneoodpadoch.

 

Viac informácii: Zuzana Dovalová, CEEV Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, dovalova@zivica.sk

18.2.2013

Ďalšie články