Jesenná súťaž pre školy 2020

 

Od 15. októbra 2020 do 15. decembra 2020 majú žiaci materských, základných a stredných škôl našich partnerských samospráv možnosť zapojiť sa do kreatívnej Jesennej súťaže pre školy 2020 zameranej na predchádzanie vzniku odpadov, ich správne triedenie a recykláciu.

Súťažiť môžu jednotlivci aj celé triedy, a to v dvoch kategóriách:
• materské školy a 1. stupeň základných škôl,
• 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá.

Podmienky súťaže nájdete na našej stránke po kliknutí SEM.

Najlepšie práce odmeníme knižkou Branislava Jobusa s názvom Zberný dvor (kategória MŠ a 1. stupeň ZŠ) a Zero Waste diárom na rok 2021 (kategória 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnáziá).

Výsledky súťaže zverejníme najneskôr do 15. januára 2021 prostredníctvom našej facebookovej stránky www.facebook.com/naturpack.sk/ a tiež aj na našej internetovej stránke www.naturpack.sk.

A už teraz sa tešíme na všetky kreatívne dielka, ktoré k nám doputujú :-) 

Reportáž o Zero Waste Diári

Braňo Jobus o knižke Zberný dvor

15.10.2020