Kam putujú naše odpady s NATUR-PACK-om

Milí klienti,


inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE a oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. spojili svoje sily a pre žiakov základných škôl pripravili pre školský rok 2011/12 nový program s názvom „Kam putujú naše odpady s NATUR-PACK-om?“.

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE je mimovládna nezisková organizácia zameraná na ochranu prírody. Od svojho vzniku v roku 1993 realizuje ekovýchovné programy s dôrazom na podporu tvorivosti a zmyslového vnímania  detí, podujatia pre verejnosť a pripravuje učebné pomôcky a metodické materiály pre školy. Za dvanásť rokov sa environmentálnych programov zúčastnilo takmer 54 000 žiakov. K najobľúbenejším patril Program „Odpady - problém nás všetkých“. Šesť metodických materiálov získalo odporúčanie Ministerstva školstva SR ako doplnkovej literatúry k vyučovaniu prírodovedných predmetov a v minulom roku získalo DAPHNE Cenu Nadácie Orange za inovatívny projekt v oblasti vzdelávania.


Viac informácií o novom programe nájdete TU.

13.9.2011

Ďalšie články