Kam putujú odpady s NATUR-PACK-om?

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. a inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE spojili svoje sily a pre žiakov základných škôl pripravili pre školský rok 2011/12 nový program s názvom „Kam putujú naše odpady s NATUR-PACK-om?". V rámci tohto programu sa žiaci hravou formou a rozprávaním dozvedia, kam putujú odpadky z nášho koša a ako znížiť ich množstvo pomocou triedenia a recyklácie. Školský rok bol otvorený 28. 9. 2011 prvou hodinou v základnej škole Turnianska v Petržalke.

 

O projekte „Kam putujú odpady s NATUR-PACK-om?" rozpráva RNDr. Michal Sebíň PhD. zo spoločnosti NATUR-PACK , a.s. a takisto Mgr. Jana Menkynová z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.
 


Viac informácií o novom programe nájdete na /dokumenty/

V prípade záujmu o tento program môžete kontaktovať priamo inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE (telefón/fax: +421 2 455 240 19, +421 2 456 402 01, mobil: +421 903 424 600, email: daphne@daphne.sk).

6.10.2011