KNIHY UŽ NIE SÚ NEOBALOVÝ VÝROBOK - novela vyhlášky č. 373/2015 o RZV

Dňa 1.2.2017 bola v zbierke zákonov zverejnená novela vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá sa dňom zverejnenia stala aj účinnou!

Návrh novely pojednával len o cezhraničnej preprave použitých elektrických zariadení a okolností s tým súvisiacimi. V rámci pripomienkového konania návrhu sa však do tejto „elektro“ novely dostala aj úprava zoznamu výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, a to konkrétne v časti Papier a lepenka.

Z uvedeného zoznamu boli vyradené „Tlačené knihy“ a „Detské obrázkové knižky“, čiže od februára 2017 sa tieto výrobky už za neobalové výrobky nepovažujú, a teda nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť neobalových výrobkov!

Knihy distribuované v januári 2017 je ešte potrebné ale evidovať a aj ich nahlásiť vo štvrťročnom výkaze za neobalové výrobky.

Novelu vyhlášky č. 373/2015 Z.z. zverejnenú v zbierke zákonov 1.2.2017 si môžete pozrieť TU.

3.2.2017