Končí všetok odpad na jednej kope? OLO, mesto a NATUR-PACK vyvracajú známy mýtus

Bratislava, 3. júl 2024 – Triedenie odpadu má zmysel. Potvrdzuje to aj iniciatíva, v ktorej sa spojili hlavné mesto, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK a bratislavské mestské časti. Partneri projektu poslali vytriedené bublinkové fólie a plastové tašky zo žltých bratislavských kontajnerov recyklátorovi, ktorý z nich vyrobil vrecia na odpad. 58 000 kusov týchto vriec venujú ďalej do stotridsiatich bratislavských organizácií. OLO sa dlhodobo stará o odvoz a zhodnotenie odpadu z domácností v hlavnom meste a prostredníctvom KOLO - Bratislavského centra opätovného použitia, vzniku odpadu aj predchádza.

Triedený zber a odvoz odpadu prostredníctvom farebných nádob sa v Bratislave využíva už 30 rokov. „Ešte stále sa stretávame s domnienkami obyvateliek a obyvateľov, že všetko aj tak končí na jednej kope a triedenie odpadu preto nemá zmysel. Z odpadu, ktorý bratislavské domácnosti správne vytriedili do žltého kontajnera alebo vreca, sa vyrobili recyklované vrecia na odpad. Tie vrátime späť Bratislave, ako jasný signál, že triedenie má zmysel,“ hovorí Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO.

Od roku 2021 využívajú rodinné domy hlavného mesta vrecový zber triedeného odpadu tzv. ,,door to door“, a to prostredníctvom modrých a žltých vriec, ktoré sú taktiež vyrábané recykláciou plastového odpadu, pochádzajúceho aj z Bratislavy.

Recyklované vrecia na odpad z vytriedených plastov Bratislavčaniek a Bratislavčanov poslúžia v škôlkach, školách či domovoch pre seniorov.

,,Máme radosť, že spolu s hlavným mestom a OLO môžeme odovzdať 58 000 kusov vriec vyrobených zo správne vytriedeného bratislavského odpadu až stotridsiatim základným školám, škôlkam, detským jasliam, miestnym knižniciam, miestnym úradom či domom pre seniorov. Dané organizácie boli vybrané v spolupráci so všetkými mestskými časťami ako miesta, kde recyklované vrecia padnú na úžitok najviac. Táto spoločná iniciatíva zdôrazňuje zmysluplnosť správneho triedenia a má nielen environmentálny, ale aj sociálny dopad v pozitívnom slova zmysle,” hovorí Marek Brinzík, riaditeľ pre komunikáciu a marketing OZV NATUR-PACK.

„Triedenie odpadu je veľmi dôležitá vec. Pomáha nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj nám všetkým. Je to zásadný krok k vyššej kvalite života a udržateľnej budúcnosti pre naše deti aj ďalšie generácie. Som preto rád, že v Bratislave máme ďalší pekný projekt, ktorý ukazuje, že triedenie odpadu má zmysel,“ hovorí námestník primátora hlavného mesta Jakub Mrva.

Hlavné mesto a OLO sa zameriavajú na hľadanie efektívnych a dlhodobo udržateľných riešení zhodnocovania odpadu. Čo čaká odpad, ktorý domácnosti vytriedia správne?

V prvom kroku sa Hlavné mesto a OLO snažia predchádzať vzniku odpadu. Nepotrebné, no stále pekné a funkčné predmety Bratislavčaniek a Bratislavčanov nechávajú kolovať prostredníctvom re-use centra KOLO Ružinov a aj KOLO Karlova Ves. Práve vďaka Bratislavskému centru opätovného použitia sa doposiaľ predišlo vyše 260 tonám potenciálneho odpadu.

Obsah čiernych nádob na zmesový komunálny odpad sa zhodnocuje v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO). OLO z neho vyrába elektrinu, ktorú dodáva do rozvodnej siete, a teplo, ktoré následne distribuuje do časti bratislavských domácností, čím posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu a znižuje produkciu CO2.

Odpad zo žltých nádob a vriec OLO najskôr dotrieďuje automatizovanou triediacou linkou, z ktorej vychádzajú zlisované balíky odpadu jednotlivých komodít, určené na ďalšiu recykláciu. Odpad z modrých, zelených, oranžových a hnedých kontajnerov či drevených ohrádok na vianočné stromčeky posiela OLO taktiež na ďalšie spracovanie recyklátorom.

Z bratislavského kuchynského bioodpadu vzniká substrát a z toho záhradného kompost. Kuchynské oleje a tuky sa menia na biopalivo. Obaly od kozmetiky a drogérie sa recyklujú napríklad na záhradné kompostéry, tégliky na lavičky a nezálohované PET fľaše na plnohodnotné fleecové oblečenie. Konzervy slúžia ako druhotná surovina pri výrobe kovových konštrukcií, rúr či bicyklov. Z papierových častí nápojových kartónov môžu byť hygienické vreckovky, z hliníkových napr. dávkovače na mydlá a z novín obaly na vajíčka. Sklo je recyklovateľné takmer donekonečna, a to bez straty na kvalite, pričom z neho vznikajú zaváraninové poháre, fľaše či vázy.

Podobne ako recyklované vrecia, aj časť knižníc a mulču vyrobená z vyzbieraných vianočných stromčekov skončila v organizáciách a domácnostiach hlavného mesta. Vďaka zodpovednému triedeniu Bratislavčaniek a Bratislavčanov môže byť odpad zhodnotený a opätovne využitý. Viac na www.olo.sk/triedenie