Koncom januára bude parlament prerokovávať návrh zákona o odpadoch

Dňa 7. 1. 2015 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh nového zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako sme Vás už informovali, 17. 12. 2014 bol vládou SR schválený návrh zákona o odpadoch a posunutý NRSR. Zákon by mal byť prerokovávaný parlamentom 27. 1. 2015, kedy zasadne NRSR po prvýkrát v novom roku. O zákone sa bude rokovať v troch čítaniach a pokiaľ nastane jeho konečné prijatie, môžeme očakávať, že platnosť nadobudne najskôr od 1. januára 2016.

Doručený zákon o odpadoch predstavuje výrazný odklon od filozofie otvorenej súťaže v oblasti nakladania s odpadom oprávnenými organizáciami. Zámer umiestniť všetky oprávnené organizácie na rovnakú štartovnú pozíciu bude s najväčšou pravdepodobnosťou neúspešný a viaceré zainteresované skupiny sa vyjadrili negatívne k jeho zneniu. Obavy sú nielen z úplného ochromenia existujúceho trhu, ale aj zo zabrzdenia recyklačného toku odpadu, čo nás môže posunúť ešte hlbšie v rebríčku recyklácie a zhodnocovania odpadu krajín Európskej únie.

Aktuálne znenie návrhu zákona, ako aj legislatívny proces môžete sledovať na stránke NRSR alebo priamo pomocou tohto odkazu.

Reakcie a vyjadrenia k novému zákonu môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

 

Zákon o odpadoch: Komisia upozorňuje na prekážky pre fungovanie vnútorného trhu

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/zakon-o-odpadoch-komisia-upozornuje-na-prekazky-pre-fungovanie-vnutorneho-trhu-023205

Názor advokátskej kancelárie: Slovensko musí v odpadovom hospodárstve zachovať súťažné prostredie

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/interview/slovensko-musi-v-odpadovom-hospodarstve-zachovat-sutazne-prostredie-023212

Brusel náš odpad nestopol, zákon ide vláde

http://ekonomika.sme.sk/c/7548591/brusel-nas-odpad-nestopol-zakon-ide-vlade.htm

Európska komisia neodobrila nový zákon o odpadoch

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102328/analyza-europska-komisia-neodobrila-novy-zakon-o-odpadoch.aspx

 

12.1.2015

Ďalšie články