KONFERENCIA „Odpad ako surovina“

Dňa 18.10.2012 Nadácia KOSIT v spolupráci s Taliansko-Slovenskou Obchodnou komorou a s partnerskou podporou organizácie NATUR-PACK, a.s. organizuje v Košiciach medzinárodnú konferenciu „Odpad ako surovina“. Záštitu podujatia zabezpečia Janez Potočnik, Európsky komisár pre životné prostredie a Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.

Jedenásť prezentácií bude venovaných aktuálnym témam odpadového hospodárstva na rôznych úrovniach. Témy sa týkajú spôsobu nakladania a zhodnocovania odpadov, novým trednom a potrebám odpadového hospodárstva, ako aj niektorým legislatívnym krokom v tejto sfére. Túto významnú konferenciu sa rozhodol Natur-Pack, a.s. podporiť prezentáciou riaditeľa RNDr. Michala Sebíňa, PhD., pod názvom Rozšírená zodpovednosť výrobcov - cesta k recyklačnej spoločnosti.

Všetky témy prezentácií si môžete pozrieť TU.

16.10.2012

Ďalšie články