Košický Kosit opätovne otvoril centrum environmentálnej výchovy

13. 09. 2010 10:00

Košice/Kokšov - Bakša 13. septembra (TASR) - S novými vzdelávacími programami začalo nový školský rok Centrum environmentálnej výchovy košickej spoločnosti Kosit na zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Ako prví navštívili učebňu tohto osvetového centra v mestskej spaľovni v Kokšove - Bakši prváci z košickej Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Ako informoval hovorca spoločnosti Roland Bánhegyi, k doterajším prezentáciám, ako sú Kontajnery vo farbách dúhy či Kam s ním pribudli nové pod názvom Myslíme na budúcnosť a Ako ježko Separko a Peťko zachránili Zem.

"Cieľom týchto programov je priblížiť žiakom základných, ale aj stredných a materských škôl systém nakladania s odpadmi v Košiciach a okolí. Žiaci spoznávajú zodpovedný prístup k nakladaniu s odpadmi, čo má významný vplyv na naše životné prostredie. Hlavný dôraz sa kladie na separovaný zber. Súčasťou vzdelávania je prehliadka stredísk na triedenie, úpravu a prípravu vyseparovaného odpadu na expedíciu," uviedol Bánhegyi s tým, že žiaci základných a stredných škôl môžu navštíviť centrum od pondelka do piatka.

V minulom školskom roku spoločnosť Kosit zasvätila do nakladania s odpadom 3000 školákov a tomto roku očakáva ešte vyšší záujem. V súčasnosti rozbieha svoju osvetovú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva v rámci projektu Modelové škôlky. Hravou formou aj deti predškolského veku získajú informácie a odpade a separovaní, a hlavne návyk na budúce rozumné nakladanie s odpadom, dodal hovorca.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

Zdroj: TASR

18.10.2010

Ďalšie články