Krstili sme EKOknižku Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcennou.“ Toto silné, ale predovšetkým pravdivé motto Gándhího si Nadácia KOSIT osvojila pri svojom založení s cieľom implementovať myšlienky do reálneho života, podporovať zaujímavé a prínosné projekty pre širokú verejnosť alebo pomáhať ľudom v ich nie najšťastnejších osudoch.

„Dnes, milí priatelia si Vám dovolím predstaviť náš projekt podporený dôležitými partnermi, bez ktorých by nemohol byť zrealizovaný. Ide o knižku – EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika,“ predstavuje projekt Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier. Záštitu nad projektom prevzali Minister životného prostredia SR – Peter Žiga a primátor mesta Košice – Richard Raši. Dôležitými partnermi projektu boli „odpadárske“ spoločnosti NATUR-PACK, a.s., KOSIT a.s. a APOH.

„EKOknižka…“ vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov.

 

 

Výsledok súťaže je unikátny. EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Hlavnými postavičkami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

„Našiel som si čas a túto knižku prečítal spoločne s dcérkou. Pobavila nás a zaujala. Knižka zábavno-náučnou formou učí deti vážiť si prírodu, separovať odpad a zaujímať sa o prostredie, v ktorom žijú. Motivuje ich k aktívnemu zapájaniu sa do procesu separácie a recyklácie a tým formuje ich „ekologickú kultúru“. Úprimne sa teším, že táto knižka vznikla v Košiciach a je nadstavbou projektu Škôlka Ježka Separka, ktorý si škôlky osvojili pred 3 rokmi,“ hovorí primátor, Richard Raši.

V „EKOknižke…“ si nájdu malí čitatelia úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu. Publikácia je podporená aj nadačnou stránkou www.nadaciakosit.org s celoročnými úlohami a súťažami o zaujímavé ceny.

 

 

„Verím, že EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika zaujme malých i veľkých, spríjemní im chvíle a naučí ich niečo nové. Umožní deťom vzdelávať sa v oblasti ekológie hravou a zábavnou formou,“ hovorí Michal Sebíň, hlavný partner projektu.

„Mrzí ma, že dnes nemôžem byť prítomný na krste „EKOknižky…“, ktorú publikuje Nadácia KOSIT. Tento zaujímavý vzdelávací projekt citlivo vníma témy životného prostredia a odpadov prostredníctvom dôležitých ľudí v životoch našich detí, teda učiteľov. Som presvedčený, že aj táto knižka posilní environmentálne myslenie, podporí separovanie a recyklovanie a opäť znížime podiel odpadu, ktorý končí tam, kde chceme najmenej – na skládkach. Pozitívne hodnotím úsilie autorov zlepšiť životné prostredie nie len v  oblasti odpadov ale aj vody, vzduchu či pôdy práve literárnou a hudobnou tvorbou, ktorá je deťom, najbližšia,“ z listu ministra životného prostredia, Petra Žigu.

„Prvých 1000 kníh bude v predaji od konca októbra priamo u nás v Nadácii KOSIT, resp. v spoločnosti KOSIT. Objednávky bude možné zasielať prostredníctvom mailu na oboch stránkach. Finančné prostriedky za knihy budú „recyklované“ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ako bonus, z každej predanej knižky poputuje 1 euro na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká,“ dodáva Končeková.

"Vzdelávanie tých najmenších detí je oveľa účinnejšie, ako vzdelávanie dospelých. Často krát vedia motivovať celú rodinu. Z EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika budem čítať aj vlastným deťom. Príbehy v nej sú hravé a zábavné." komentoval  riaditeľ  Michal Sebíň.

Veríme, že Vás kniha čoskoro zaujme na pultoch kníhkupectiev. Finančné prostriedky za knihy budú 'recyklované' smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež.

 

 

8.10.2014

Ďalšie články